لغت نامه دهخدا

لغت نامه دهخدا حاصل فعالیت هزاران ساعت از بزرگترین دانشمندان زبان پارسی میباشد ، متاسفانه افرادی سودجو در اپل یک اپلیکیشن ایجاد کرده اند اما این فرهنگ عظیم به صورت رایگان در دسترس میاشد:

https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary

به یاد عزیزانی که امروز در کنار این الماس با ارزش نیستند ، اما این در گرانبها همیشه خواهد درخشید.

دسته‌هادسته‌بندی نشده